План роботи на 2017-2018 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор НВК_________________ П.М.Поліщук

 

 

ПЛАН РОБОТИ

          шкільної бібліотеки

         Добропільського НВК  «Загальноосвітня

                школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ»

              на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

Погоджено

Заступник директора з НВР

__________О.М.Єлісєєва

«___»___________2017р.

 

 

 

ЗМІСТ

 

І. Вступ.

ІІ. Аналітична частина

ІІІ. Основні завдання  роботи шкільної   бібліотеки  на 2017-2018 навчальний рік

ІУ. Напрямки  роботи бібліотеки.

 

І. Вступ

 

План роботи складено згідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.1999р.

 

ІІ.    Аналітична частина

 

Основні показники роботи бібліотеки за 2016-2017 навчальний рік

з/п

Показники роботи

 

 

1.

Фонд:

-         підручників

-         художньої та методичної літератури

-         газет та журналів

 

6018

7768

 

2 найм

 

2.

Надходження фонду:

-         підручників

-         художньої літератури

 

 

3.

Списання:

-         підручників

-         художньої літератури

 

265 екз

1452екз

 

                                          

   

Бібліотечний фонд станом на  01.06.17 р. 13786 примірників.

 

З них:

- Фонд художньої та методичної літератури - 7768 примірників.

- Фонд підручників – 6018 примірників.

- Періодичних  видань  -  2 найм.

 

Стан забезпечення навчального закладу підручниками

Станом на 01.06.2017 -  99 %.

 

         Протягом  року щоквартально  проводились  рейди  по  збереженню  шкільних  підручників, результати  перевірки  були відображені  у  шкільних стіннівках "Блискавка"  та  обговорені  на  загальношкільних  лінійках.

         Проводилась активна робота з користувачами бібліотечного фонду навчально-виховного комплексу.  

 Станом на 01.09.2017 всього :

- Учнів -    ;

- Педагогічних працівників  - 23;

Загальна кількість відвідувань бібліотеки навчального комплексу за 2016/2017– 3075.

Загальна кількість виданих бібліотекою підручників за 2016/2017  - 2985 примірників.

 

У минулому навчальному році бібліотека працювала над вирішенням таких завдань:

 

- забезпечення учнів навчально - виховного комплексу новими підручниками;

- залучення вихованців до читання художньої літератури;

- накопичення літературного матеріалу на тему "Знай і кохай свій рідний край";

- забезпечення  кожного  педагогічного  працівника  та  учня  необхідною  інформацією.

 

Протягом навчального року  проведені:

1.     Бібліотечні уроки:

·          «Знайомство з бібліотекою» (1-2 клас)

·          «Правила поводження з книгою» (4-5 класи)

·          «В гостях у казки» (6 клас)

·          Віртуальна подорож «Пам’ятники Т.Шевченку по всьому світу»

·          «Світ професій « (7 клас)

·          «Великі постаті України» (8 -9 класи)

 

2.     Книжкові виставки:

·        «Україна – спільний дім»

·        «Якого ми роду, де наше коріння?»

·        «День Соборності України» – 22.01.2016.

·        „Крути: уроки патріотизму”

·        „О мово рідна! Хто без тебе я?”

·        Дзвони Чорнобиля – 26.04.2016.

·        До Дня Перемоги  «Шляхами мужності та слави» – 09.05.2016.

 

3.     Огляди літератури:

·        До першого уроку «День знань».

·        До класної години «Енергетичні напої: шкода чи користь»

·        «Учителю вклонімося до землі»

Створено веб-сторінку «Шкільна бібліотека» на сайті школи

         Традиційно до Дня книги проходили Тиждень дитячої та юнацької книги, рейди – перевірки фонду підручників за класами, заходи щодо збереження та шанобливого ставлення до книги.

         В рамках ділової фінансово – економічної гри «Знайди себе» працює приватне підприємство «Книжкова лікарня», мета якого збереження бібліотечного фонду закладу, виховання у дітей бережливого ставлення до книги як джерела знань.

         Бібліотека систематично веде роботу з оформлення тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформлення періодичних видань, одержанням підручників, видачі та збиранням їх в кінці навчального року.

         В бібліотеці працює читальний зал, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів.

 

 Пропозиції щодо організації роботи бібліотеки навчального закладу

1.  Вирішення питання забезпечення підручниками учнів.

2. Продовження  участі у Всеукраїнській акції «Живи, книго!».

3. Подальший  розвиток інформативної функції бібліотеки як інформаційно – культурного центру навчального закладу.

4. Забезпечення організації окремого приміщення для збереження підручників.

5. Активізація співпраці з  бібліотеками міста.

 

ІІІ. Основні завдання роботи шкільної      бібліотеки  на 2017-2018 навчальний рік

У новому навчальному році шкільна бібліотека працюватиме в напрямку розвитку теми, що є важливою проблемою сучасної школи: «Виховання активного читача – творчої особистості з високим рівнем інформаційно-бібліографічної культури; підтримка обдарованих дітей»

 

Пріоритетні завдання шкільної бібліотеки у 2017/2018 навчальному році:

·        Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в навчальному закладі, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів.

·        Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

·        Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

·        Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

·        Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу.

 

Основні задачі:

 

1.     Найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

2.     Надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам.

3.     Забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки,як пріоритетність читацьких інтересів, їх глибоке вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки.

4.     Формування у дітей стійкої потреби до книги.

5.     Підвищення бібліотечної культури школярів шляхом проведення системи бібліотечних масових заходів, бесід та книжкових виставок.

6.     Оновлення змісту, форм і методів індивідуальної роботи з читачами.

7.     Координація роботи зі школярами, педагогами, батьками щодо популяризації книги.

8.     Систематична робота зі збереження та розширення книжкового фонду, поповнення шкільного фонду краєзнавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів.

9.     Розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Підтримай шкільну бібліотеку», «Подаруй бібліотеці книгу»

10.       Забезпечення демократичного доступу користувачів до інформації.

11.       Допомога педагогічному колективу  в роботі з обдарованими дітьми.

12.       Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

13.       Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

14.       Сприяти поширенню інтересу до історії рідного краю.

15.       Здійснення комп’ютерної каталогізації підручників.

ІУ. Напрямки  роботи бібліотеки

Формування і задоволення читацьких потреб,

індивідуальна робота з читачами

з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.      

Організація екскурсій по бібліо-теці для учнів  1-х та 5-х класів, знайомство з фондом.

вересень

бібліотекар, кл.керівники

2.      

Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

вересень

бібліотекар

3.      

Провести з учнями бесіду про правила користування бібліотекою та про необхідність піклування про підручники.

вересень

бібліотекар

4.      

Провести перереєстрацію читачів та виявити їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби.

вересень

бібліотекар

5.      

Фіксувати в щоденнику бібліотеки відвідувачів та кількість взятої в користування літератури

протягом року

бібліотекар

6.      

Проаналізувати попит на літературу програмних творів.

І семестр

бібліотекар

7.      

Донести до учнів правила поводження з книгою. Гігієна читання

протягом року

бібліотекар

8.      

Доповнювати інформативне забезпечення сторінки бібліотеки на  сайті НВК

протягом року

бібліотекар

9.      

Проведення рекомендаційних бесід з читачами під час видачі літератури та консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць

протягом року

бібліотекар

10.                        

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками: інформування вчителів НВК щодо літератури, яка надійшла до бібліотеки

протягом року

бібліотекар

11.                        

Спільна робота шкільної біблі-отеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

·        організація видачі та прийому підручників;

·        робота з ліквідації заборгованості підручників;

·        проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників

 

 

 

 

серпень-вересень

травень-червень

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

кл.керівники

12.                        

Співпраця з учителями в проведенні масових заходів щодо популяризації книги та читання

протягом року

бібліотекар

вчителі

13.                        

Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

протягом року

бібліотекар

вчителі

14.                        

Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію України, історію рідного краю

протягом року

бібліотекар

вчителі

 

 

 Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.               

Зустрічі в шкільній бібліотеці

жовтень

бібліотекар

 

Тема 1. Знайомство з бібліотекою. Подорож до королівства бібліотеки та знайомство з «книжковими мешканцями». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар» (1-2кл).

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з книгою. Формування у дітей дбайливого ставлення до книги. Навчання обгортанню підручника, простішому ремонту книг. (3-4класи).

листопад

бібліотекар

 

 

Тема 3. Газети та журнали. Поняття про газету і журнал. Стаття, замітка, журналіст, кореспондент, редактор (5 клас).

грудень

 

бібліотекар

 

 

 

 

Тема 4. Вибір книг у шкільній бібліотеці. Знайомство з бібліотечним каталогом: що він собою представляє та навіщо потрібен. Титульна сторінка і каталожна картка, їхній взаємозв’язок. Шифр книги (6 клас).

січень

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Уявлення про словники, довідники, енциклопедії. Будова довідникової літератури: алфавітне розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні покажчики (7 клас).

лютий

 

бібліотекар

 

Тема 6. Вшануймо книгу! Виховання в учнів естетичних смаків та потреби в читанні. Розуміння ролі і значення книги. Читання в дитячі та юнацькі роки на прикладі біографії відомих людей (8 клас).

березень

бібліотекар

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

 

Тема 7. Книги – кораблі думки. Біля книжкової полиці. Бібліотечний каталог, картотека, бібліографічні покажчики, тематичні списки літератури. Титульна сторінка книги і каталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у каталозі і книг на полиці(8-9 класи).

квітень

 

бібліотекар

 

 

 

 

Тема 8. Пошук літератури для реферату. Вміння самостійно вести інформаційний пошук літератури для доповіді, реферату, знати методи інформаційного пошуку. Знання структури реферату і вміння грамотно його оформляти(10-11 класи).

травень

 

бібліотекар

2.               

Вивішувати інформаційні вісники:

«Нові підручники»

«Новинки літератури»

протягом року

бібліотекар

3.               

Оновити тематичні полиці:

а) «На допомогу вчителю»;

б) «Новинки художньої літератури»;

в) «Погляд в історію(педагогічна спадщина)»

протягом року

бібліотекар

 

         Пропаганда літератури шляхом проведення масових

 заходів спільно з педагогічним колективом

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.  

 

 

 

Продовжити надання допомоги  вчителям-предметникам у роботі з обдарованими дітьми (добір літератури, підручників, довідкового матеріалу)

протягом року

бібліотекар

2.      

День Державного прапору (книжкова виставка)

22-29.08.

бібліотекар

3.      

День знань (участь у загальношкіль-них заходах)

01.09.

бібліотекар

4.      

День звільнення Донбасу від німецько-фашистської окупації( книжкова виставка «Героям рідної держави»)

05.09.

бібліотекар

5.      

Книжкова виставка «Новинки для книгоманів»

08-11.09.2017

бібліотекар

 

6.      

Міжнародний день миру (бесіда, участь у загальношкільних заходах)

22.09.2017

бібліотекар

7.      

Всеукраїнський День Бібліотек (екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про історію створення бібліотек)

30.09.2017

2,3,4 класи

бібліотекар

кл. керівники

8.      

День працівників освіти (допомога в підготовці заходів до святкування Дня вчителя)

01.10- 08.10.17

бібліотекар

9.      

День людей похилого віку, день ветерана (бесіди та інші заходи)

01.10.2017

бібліотекар

кл. керівники

10.                        

Всесвітній день захисту тварин (книжкова виставка)

06.10.2017

бібліотекар

 

11.                        

День Українського козацтва (рекомендаційний список)

14.10.2017

бібліотекар

 

12.                        

День визволення України від фашистських загарбників (участь у загальношкільних заходах)

28.10.2017

бібліотекар

кл. керівники

13.                        

День української писемності та мови (бесіди та інші заходи згідно з планом роботи школи)

10.11.2017

8-9 класи

бібліотекар

вчителі укр. мови та літератури

14.                        

 Віртуальна виставка «110 років від дня народження Астрід Анни Емілії Ліндгрен (1907—2002), шведської письменниці-казкаря»

14.11. 2017

бібліотекар

кл. керівники

15.                        

„Шляхи формування та розвитку української освіти”( рекомендаційний список літератури)

20.11.2017

бібліотекар

кл.керівники

16.                        

День Гідності та Свободи

(участь у загальношкільних заходах)

21.11.2017

бібліотекар

вчитель історії

17.                        

Профконсультації з метою вивчення життєвих планів, пізнавальних інтересів школярів.

постійно

бібліотекар

18.                        

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (бесіди з учнями 7-9 класів)

01.12.2017

бібліотекар

кл.керівники

19.                        

Допомога класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей.

Протягом року

бібліотекар

20.                        

День Збройних Сил України. Вікторина «Гуртуймося, хлопці!»

06.12.2017

бібліотекар

21.                        

Книжкова полиця “Хрещення Русі. Історія віків”

25.12.2017-29.12.2018

бібліотекар

 

22.                        

Тематичний тиждень «Бережи книгу» (виставки нових дитячих книжок та підручників, конкурси, бесіди.  Підсумки збереження

підручників за І семестр навч. року)

січень-лютий 2018

біліотекар

кл.керівники

23.                        

День Соборності України (година інформація «Соборна, вільна, кольрова»

22.01.2018

бібліотекар

вчитель  історії

24.                        

Міжнародний день памяті Голокосту (лекторська група)

27.01.2018

бібліотекар

вчитель  історії

25.                        

День памяті героїв Крут (презентація, перегляд відеороликів)

29.01.2018

бібліотекар,

вчитель історії

 

26.                        

День памяті воїнів –інтернаціоналістів (книжкова виставка,  участь у загальношкільних заходах)

09.02.2018

бібліотекар

 

27.                        

День святого Валентина (конкурс дитячих малюнків «Велике кохання в казках та оповіданнях»)

13.02.2018

бібліотекар

28.                        

Міжнародний День рідної мови

(конкурс риторів )

20.02.2018

бібліотекар

учителі укр.мови та літератури

29.                        

Тиждень дитячого читання (бесіди, огляди книг, гучні читки)

Березень

бібліотекар

30.                        

190  років від дня народження Леоніда Глібова, українського байкаря, поета, журналіста.

 (книжкова виставка, огляд літератури)

05.03.2017

бібліотекар

31.                        

Всесвітній день авіації і космонавтики.

День працівників ракетно-космічної галузі України (Перегляд відеофільмів)

12.04.2018

бібліотекар

 

32.                        

Всесвiтнiй день книги i авторського права. Вiдзначається згiдно з резолюцiєю, прийнятiй на 28-й сесiї ЮНЕСКО. (Інформаційна полиця)

23.04.2018

бібліотекар

 

33.                        

День Чорнобильської трагедії (заходи згідно з річним планом школи)

26.04.2018

Бібліотекар

 

34.                        

День пам’яті та примирення. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  (заходи згідно з річним планом роботи школи)

01.05.2018-11.05.2018

Бібліотекар

 

35.                        

День матері «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» (відео-фотовиставка)

11.05.2018

бібліотекар

36.                        

Підсумки огляду-конкурсу «Живи, книго!»

До 20.05.2018

бібліотекар

         

 

 

 

Бібліотека - педагогам


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.                 

Виступ з доповіддю на педагогічній раді про стан бібліотечного фонду на новий навчальний рік

серпень-вересень

бібліотекар

2.                 

Провести огляд нових надходжень до бібліотеки

серпень

бібліотекар

3.                 

Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на серпневих нарадах

серпень

бібліотекар

4.                 

Підбір та огляд літератури для проведення першого уроку

серпень

бібліотекар

5.                 

На батьківських зборах спільно з класними керівниками проводити бесіди про відповідальність за збереження книжок

протягом року

жовтень-листопад

бібліотекар

кл.керівники

6.                 

Провести огляд літератури для класних керівників

протягом року

бібліотекар

7.                 

Повідомляти вчителів про методичну літературу, запропоновану школі  видавництвами

протягом року

бібліотекарь

8.                 

Разом із учителями української та зарубіжної літератури скласти списки програмових творів по класах, виходячи з вимог програм та наявності книг у бібліотеці

вересень-листопад

бібліотекар

9.                 

Проводити огляд педагогічних періодичних видань

щоквартально

бібліотекар

10.            

Добирати тематичний матеріал для проведення масових заходів

протягом року

бібліотекар

11.            

Проаналізувати зацікавленість учнів початкових класів читанням та результати довести до відома класних керівників

протягом року

2-4 класи

бібліотекар

 

 

Робота з батьками


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.                 

Підтримувати зв'язок з батьками учнів та інформувати їх про правила користування підручниками та культуру читання.

протягом року

бібліотекар

2.                 

Інформувати батьків про читання книг їхніми дітьми та про їх літературні вподобання

протягом року

бібліотекар

3.                 

Зробити  книжкові виставки:

«Навіщо дитині книга»

«Слово – справжній скарб»

протягом року

бібліотекар

4.                 

У міру надходження інформувати батьків про нові надходження підручників

протягом року

бібліотекар

Організація книжкових фондів, каталогів


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.             

Обробка, облік, розміщення нових надходжень

протягом року

бібліотекар

2.             

Підготовка актів на списання загубленої літератури, застарілої

протягом року

бібліотекар

3.             

Провести інвентарізацію фонду підручників

червень

бібліотекар

4.             

Ведення всіх форм обліку фонду підручників

протягом року

бібліотекар

5.             

Передплата періодичних видань на 2017-2018 н.р.

2 рази на рік

бібліотекар

6.             

Ведення «Журналу обліку літератури, що прийнята замість загубленої»

протягом року

бібліотекар

7.             

Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями ББК

протягом року

бібліотекар

8.             

Оновлення поличних роздільників

протягом року

бібліотекар

  11.

Організація видачі підручників (збір, обмін)

травень

червень

вересень

бібліотекар

12.

Редагувати алфавітний каталог

протягом року

бібліотекар

13.

Звірити облікові документи (сумарні книги на художню літературу та підручники) в бухгалтерії відділу освіти

травень

бібліотекар

 

Робота з фондом підручників та художньої літератури


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

1.                 

Провести перестановку навчальної літератури в книгосховищі

серпень

бібліотекар

2.                 

Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на підставі чого дати замовлення на їхнє отримання

серпень

вересень

бібліотекар

3.                 

Проінформувати  адміністрацію та педагогічний колектив про стан забезпечення підручниками учнів школи

вересень

бібліотекар

4.                 

Провести видачу підручників: через класних керівників (для початкової школи), на руки учням (для середньої та старшої школи)

серпень

вересень

бібліотекар

кл. керівники

5.                 

Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги

жовтень

листопад

бібліотекар

6.                 

Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно з інструкцією

протягом року

бібліотекар

7.                 

Вилучити та списати застарілі підручники, оформити надходження нових підручників, отриманих  на заміну загубленим

протягом року

бібліотекар

8.                 

Обслуговувати учнів згідно з розкладом роботи бібліотеки

постійно

бібліотекар

9.                 

Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень підручників

протягом року

бібліотекар

10.            

Інформувати класних керівників про читання і відвідування бібліотеки учнями їхнього класу

двічі на семестр

бібліотекар

11.            

Рекомендувати художню літературу і періодичні видання згідно з віковими категоріями кожного читача

постійно

бібліотекар

12.            

Огляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам)

щомісяця

бібліотекар

13.            

Проведення бесід із новоприбулими читачами про правила поведінки в бібліотеці, про культуру читання книг і журнальної періодики.

постійно

бібліотекар

14.            

Підбиття підсумків руху фонду. Діагностика забезпеченості учнів школи підручниками і навчальними посібниками на 2017-2018 навчальний рік

вересень

бібліотекар

15.            

Інформування вчителів та учнів про нові надходження підручників і навчальних посібників

вересень

бібліотекар

16.            

Інформування вчителів про методичну літературу, що пропонують школі видавництва

постійно

бібліотекар

17.            

«Читання влітку із захопленням» - добір рекомендаційних списків літератури для додаткового вивчення предметів історії, літератури, географії, біології

травень

бібліотекар

18.            

Робота із резервним фондом підручників:

-         ведення обліку

-         розміщення та збереження

-         передача до інших шкіл

вересень-жовтень

бібліотекар

19.            

Приймання та видача підручників

травень-червень

серпень-вересень

бібліотекар

20.            

Забезпечення вільного доступу у бібліотечному інформаційному центрі:

-         до художнього фонду (для учнів 1-4 класів)

-         до фонду періодики (для учнів та співробітників)

-         до фонду підручників (на вимогу)

постійно

бібліотекар

21.            

Проведення роботи із збереження навчального фонду (рейди по класах із підбиттям підсумків)

двічі на рік

бібліотекар

22.            

Видача видань читачам

постійно

бібліотекар

23.            

Складання електронного каталогу «Підручники і навчальні посібники»

протягом року

бібліотекар

24.            

Ведення роботи по збереженню фонду

постійно

бібліотекар

25.            

Робота по дрібному ремонту художніх видань, методичної літератури і підручників із залученням активу бібліотеки та учнів на уроках трудового навчання в початкових класах

постійно

бібліотекар

26.            

Контроль за правильністю розставлення книг на стелажах

постійно

бібліотекар

27.            

Систематичне спостереження за своєчасним поверненням до бібліотечно-інформаційного центру виданих видань та інформування боржників через класних керівників

кінець семестру

бібліотекар

кл. керівники

28.            

Оформлення нових роздільників:

-         у  читальному залі;

-         роздільники на поличках за темами й класами

-         оформлення етикеток із назвами журналів на шафах у читальному залі;

-         у книгосховищі

-         за новими розділами, за алфавітом

протягом року

бібліотекар

29.            

Створення і підтримка комфортних умов для роботи читачів

постійно

бібліотекар

30.            

Своєчасно інформувати читачів про проведення заходів

протягом року

бібліотекар

31.            

Періодичне списання фонду з урахуванням стану і

морального зносу

грудень

бібліотекар

32.            

Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 11-х класів

червень

бібліотекар

33.            

Оформити звіт за минулий рік про виконану роботу та ознайомити з ним

червень

бібліотекар

34.            

Провести акцію «Подаруй бібліотеці книгу»

квітень

бібліотекар


Підвищення кваліфікації

 

1.               

Спостерігати за роботою шкільних бібліотек міста та використовувати досвід їхньої роботи у власній.

2.               

Приймати участь у семінарах та курсах бібліотекарів.

3.               

Займатись самоосвітньою діяльністю в напрямку «Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом».